TürkçeEnglish

Müşavirlik ve Kontrollük Hizmetleri

SATIN ALMA
İhale Dokümanı Hazırlanması
Sözleşme Genel Şartları
Sözleşme Özel Şartları
Teknik Şartnameler
Metraj ve Keşifler
Çizimler
Müteahhit Seçimi
Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi
Yeterlik Dokümanları
Doküman İnceleme
Teklif Değerlendirme
Sözleşme Görüşmeleri
Raporlama

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
Teknik Danışmanlık
Program İzleme ve Kontrol
Kalite Kontrol
Ekipman ve Malzeme Seçimi
Maliyet Kontrol
Raporlama

SAHA KONTROL
Koordinasyon Kalite Kontrol
Ekipman ve Malzeme Uygulama Kontrolü
Testlere İştirak Keşif
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Raporlama