TürkçeEnglish

Enerji ve Maliyet Analizi

Ünlü Mühendislik sahip olduğu yazılımlar sayesinde tasarladığı yapıların simülasyonlarını yapabilmektedir. Kullanılan yazılımlar ile standart ısı hesaplamalarının yanında mekânlar için kullanılacak mekanik sistemleri programa tanıtarak, kullanılacak cihazların seçimlerini de yazılımlar vasıtasıyla yapmaktadır. Dolayısıyla tüm cihazlar gerçek eş kullanım (diversite) değerleri ile seçilmekte, ?overdesign? riski ortadan kalkmakta ve ilk yatırım maliyetleri düşmektedir.

Resim 1: Örnek Sistem Şeması

Yapılan simülasyon çalışmaları sonucunda kapsamlı enerji analizleri elde edilmekte, yapının yıl boyu kullandığı enerji miktarları ve fiyatları elde edilmektedir. Elde edilen raporların sonucunda sunulan alternatiflerin geri ödeme süreleri kolayca hesaplanabilmekte, tasarlanan yapı için en iyi sistem seçilebilmektedir.

COMPONENT

ANNUAL COST
(TL)

(TL/M²)

PERCENT OF TOTAL
(%)

Air System Fans

23.034

9,086

9,3

Cooling

22.562

8,900

9,1

Heating

44.558

17,577

18,0

Pumps

5.376

2,121

2,2

Cooling Tower Fans

9.535

3,761

3,9

HVAC Sub-Total

105.065

41,446

42,5

Lights

84.236

33,229

34,1

Electric Equipment

57.876

22,831

23,4

Misc. Electric

0

0,000

0,0

Misc. Fuel Use

0

0,000

0,0

Non-HVAC Sub-Total

142.112

56,060

57,5

Grand Total

247.177

97,506

100,0


Çizelge 1: Simülasyonu yapılan bir ofis yapısının yıllık işletme giderleriResim 2: Simülasyonu yapılan bir ofis yapısının yıllık işletme giderleri % oranları